• Kontrast:
  • A
  • A
  • A
  • Czcionka:
  • A
  • A
  • A
Nabór Przedszkola

Terminy naboru

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania.

Data początkowa Data końcowa Informacje o etapie
15.03.2017 08:00 16.03.2017 15:00 Przygotowanie wdrożenia
10.04.2017 08:00 21.04.2017 15:00 Publikacja oferty
10.04.2017 08:00 21.04.2017 15:00 Rejestracja kandydatów
10.05.2017 08:00 17.05.2017 15:00 Publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
19.05.2017 08:00 19.05.2017 15:00 Publikacja list przyjętych
05.06.2017 08:00 14.06.2017 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - rejestracja kandydatów
23.06.2017 08:00 28.06.2017 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list zakwalifikowanych i potwierdzanie woli
30.06.2017 08:00 30.06.2017 15:00 Rekrutacja uzupełniająca - publikacja list przyjętych